De transnationale projectbijeenkomst van het "Academy for Responsible Development"-project werd gehouden in Krakau, Polen, van 21 - 28 november 2022

Van 21 tot 28 november 2022 vond in Krakau een bijeenkomst plaats van het project “Academy for Responsible Development”.

Tijdens de bijeenkomst bespraken we de principes van het functioneren van het partnerschap, beheer en verspreiding, en aspecten van financieel beheer. Ook hebben we het model van de Responsible Development Academy besproken en de volgende stappen gepland.

Een belangrijk aspect van het project is de promotie en verspreiding ervan. Daarom werden tijdens de bijeenkomst activiteiten besproken om zoveel mogelijk jongeren en onderwijsinstellingen te bereiken.

Het communicatieplan tussen de partners is opgesteld om de consistentie van de boodschap te waarborgen en de doelgroep effectief te bereiken.

Onderdeel van de bijeenkomst waren design thinking-workshops, die teams voorbereidden om aanbevelingen te ontwikkelen over effectieve methoden om met jongeren te werken bij het vormgeven van verantwoordelijke attitudes.

Onze bijeenkomst was het begin van het werk van inhoudelijke teams in partnerlanden – werk dat ons voorbereidde om het concept van de gids te creëren.

De bijeenkomst werd bijgewoond door 12 vertegenwoordigers van organisaties die deelnemen aan het project.

Skip to content