W Krakowie rozpoczęło się spotkanie inauguracyjne projektu „Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju”

W Krakowie rozpoczęło się spotkanie inauguracyjne projektu „Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju”

W Krakowie rozpoczęło się spotkanie inauguracyjne projektu „Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju”. Przez najbliższe dni 12 osób – przedstawiciele koordynatora projektu i partnerów projektu z Polski, Włoch, Turcji i Holandii będą omawiać i planować dalsze działania w projekcie, omówią ramowe zasady współpracy oraz harmonogram prac w projekcie. Będziemy rozmawiać o modelu Akademii Odpowiedzialnego Rozwoju, który będzie podstawą dla tworzonego przewodnika do pracy z młodzieżą.

Skip to content